Skip to content

REGION NOVOMĚSTSKO
Území Regionu Novoměstsko bylo již v předhistorické době osídleno a vedla jím řada významných stezek do Pobaltí, což významně ovlivnilo budoucnost jeho obcí v jejich blízkosti. Mytologicky jsou obce často svázány svými nádhernými pověstmi a pohádkami, ovlivněnými blízkostí Kačenčiných (Orlických) hor, ale i drsnými historickými událostmi vojenskými z roku 1866 z konfliktu prusko-rakouského.

Obce Regionu Novoměstsko jsou si vědomy potenciálu tohoto místa skýtajícího řadu pracovních příležitostí, přírodních krás, ale také místa položeného v geografickém prostoru, jenž je východiskem do Orlických hor, vyzdobeným mnoha památkami, jak lidovými, sakrálními, tak i komplexem staveb typu renesanční perly, Nového Města nad Metují.

Malebná krajina je poseta řadou staveb památného charakteru i lidové architektury, jsou jimi mimo jiné i zvonice a zvoničky. V regionu je několik přírodních rezervací a chráněných lokalit – rozsáhlé a úchvatné Peklo, Zbytka s mokřadní vegetací a faunou, Čermenská louka s porostem rosnatek a suchopýru. Lesy Mnichovec a Halín připomínají, jak mohla krajina vypadat v době, kdy nebyla ještě výrazně zasažena lidskou činností. Do této oblasti zasahuje i severní konec CHKO Orlické hory.

Nejen na geologa zanechají mocný dojem skalní útvary, vymodelované erozní činností řeky Metuje s jejími přítoky, a to ve slínovcích, do nichž se mohutne zařízla, ale také výchozy fylitu postupně se měnící v souvislé vrstvy, ve kterých při troše štěstí lze najít i krásné granáty.

Zimní krajina uspokojí náročného běžkaře, dokonce v bezprostřední blízkosti centra regionu, a poskytne také dobré podmínky pro sjezdové lyžování v její výše položené partii, zejména v Olešnici v Orlických horách a na Novém Hrádku. Při zimním pobytu se vám nemůže stát, že byste zůstali napospas oblevě, protože v krátké dojezdové vzdálenosti od svého horského ubytování můžete navštívit řadu atrakcí přímo v Novém Městě nad Metují nebo blízkém okolí.

A samozřejmě můžete navštívit útulné hospůdky rozeseté po celé ploše regionu. Řadu cest můžete v létě absolvovat na kole nejen po značených cyklotrasách. Pokud vás neuspokojí pohled z kopců a hor na krajinu ubíhající ku Hradci a Dvoru Králové, máte zde další báječnou možnost: prohlédnout si celou oblast při vyhlídkovém letu. Milovníci historie budou zas uspokojeni buď prohlídkou zámku, bojišť z roku 1866, starých církevních objektů, či historickými expozicemi muzeí.